tisdag 12 september 2000

HISTORIA: DVD snabbast växande mediet genom tiderna

Som historiska artefakter publicerar jag under samlingsrubriken HISTORIA några artiklar jag skrev för Forum för Ekonomi och Teknik under 2000-talets första årtionde. De visar hur otroligt fort tekniken utvecklas.Ingen har kunnat undgå att i butikerna märka hyllorna med DVD-skivor som sakta men säkert äter in sig på videokassetternas revir. DVD är det konsumentmedium som ökat starkast sedan introduktionen, starkare än både hemvideobandspelare och CD. I juni 2000 fanns sammanlagt över 13 000 DVD-titlar globalt. Det är mycket då formatet lanserades så sent som i slutet av år 1997. DVD är emellertid också mycket annat än bara videoprogram.


DVD är en förkortning för digital versatile disc, och i korthet ett lagringsmedium i stil med CD-skivor, men med tätatre lagringskapacitet. Detta har möjliggjort att man på en skiva av CD-ROM:s storlek kan pressa in en helaftonsfilm i vidfilmsformat med dubbelt bättre bildkvalitet än VHS-band, tillsammans med t.ex. 3-4 språkversioner och tekstning på 10 språk. Dessutom hittar man ofta tilläggsmaterial som dokumentärer, förfilmer och annat smått och gott på skivorna. Alla nyare DVD-spelare kan dessutom spela upp vanliga CD-skivor, Video CD-skivor samt ’hembrända’ CD-audioskivor i CD-R- och CD-RW-format.


”DVD är en boom i megaklass. Dels installeras DVD-stationer i datorer, samtidigt som DVD-video blivit det snabbast växande mediat genom tiderna. Då CD:n kom tog det myckert längre tid innan antalet spelare blev så stort att marknaden tog fart.” Det berättar Benny Fors, vars företag IMG i Vasa bl.a. producerar DVD-titlar för Warner och Sandrew Metronome. IMG står för sammanlänkandet av innehållet (menyer, bakgrundsfakta, grafiska element) på skivorna, samt för omkodningen av film- och ljudmaterialet till de dataformat som gäller för DVD-Video. Därefter skickas materialet till Tyskland där glasmastern görs, som i sin tur skickas till Sverige för duplicering till DVD-skivor.

”Som format är DVD-video fantastiskt, även med tanke på företagsvideon och liknande. Äntligen slipper man VHS-band med dålig bildkvalitet eller begränsade CD-ROM-produktioner.”
En tilläggsboom för DVD kommer säkert att innebära dagen då Sonys nya spelkonsol Playstation 2 släpps i Finland i slutet av november. I tillägg till att Playstation 2 kan köra de nya PS2-spelen och alla gamla Playstation-spel, fungerar spelkonsolen även som DVD-videospelare.
Regionkodning av DVD-Video
Många konsumenter har varit förbryllade över regionkodningen av DVD-videoskivor. En skiva köpt i Region 1 (USA och Kanada) går inte att spela i spelare som köpts i Region 2 (Europa, Japan, Sydafrika och Mellanöstern). I praktiken märks det så att en film kan komma ut på DVD i USA, medan konsumenterna i Region 2 får vänta ett halvt år på sin version. Kodningen har dock praktiska och förståeliga orsaker. Eftersom det kostar oerhörda summor att tillverka filmkopior för biografer, är det mycket sällan filmer släpps över hela världen samtidigt. Då en film i USA kommer i handeln på DVD kan det samtidigt vara dags för biografpremiär i Europa. Dessutom varierar distribuitonsrätterna i olika delar av världen. Det heterogena språkområdet i Europa kräver tillika tilläggsarbete med olika ljudspår, textningar osv. På VHS-tiden skötte skillnaderna i TV-normer om att separera marknaderna. DVD-spelarna är emelletid kapabla att spela skivor som formaterats både med det amerikanska NTSC-systemet och europeiska PAL.
Med den första genrationens DVD-spelare var det rätt enkelt att förbigå regionkodningen med att knäppa in några servicekoder från fjärrkontrollen eller med lite lödning, i nyare spelare är det svårare. Vill man nödvändigtvis se Region 1-filmer börjar prisrna bli så låga att man lika bra kan beställa en Region 1-spelare från USA. (även om Region 1 spelaren bara ger ut NTSC-signal, kan alla moderna PAL-tv:n spela upp den signalen).

Universalformat
Men användningsområdet för DVD är ingalunda begränsat till video. Målet har hela tiden varit att med ett digitalt format ersätta flera andra äldre format som CD-ROM, Laserdisc och videospel.
Om man tar datorena med i bilden är marknaden full av olika förkortningar där DVD ingår, så det kan vara skäl att lite reda ut begreppen. Man brukar skilja på det fysiska formatet för DVD (t.ex. DVD-ROM) samt tillämpningar (DVD-Video eller t.ex. DVD-Audio). DVD-ROM är basformatet för att spara data på en DVD-skiva medan DVD-Video definierar hur videoprogram sparas på skivan och spelas i en DVD-videospelare eller på en dator med DVD-station. DVD-ROM inkluderar dessutom en rad olika tävlande format med vilka man i sin dator själv kan spara data på en DVD-skiva (DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, and DVD+RW). Stationerna för dessa tävlande format kan alla läsa DVD-ROM och t.ex. DVD-Video, men de skiljer sig i sättet att lagra data och i lagringskapacitet. Trots att en bättring nu kan skönjas har de olika stationerna tillsvidare inte varit kompatibla med varandra eller ens med existerande DVD-videospelare. Marknaden får utvisa vilket format som klarar sig.

VHS ännu några år med som bandande medium
Existerande DVD-videospelare i handeln kan inte banda in program, så VHS-bandspelaren står sig ännu några år. Den inspelningsbara DVD-spelaren för konsumentsidan har låtit vänta på sig av två orsaker. Dels har det tillsvidare varit alltför dyrt att bygga in den elektronik som omvandlar videosignalen till komprimeringsformatet MPEG-2, dels har standardfloran för lagringsbar DVD (ovan nämnda förkortningar) gjort att tillverkarna avvaktat. Under sommaren introducerade Panasonic i USA och Japan en DVD-videospelare som kan lagra video, baserad på DVD-RAM. Priset på spelaren ligger emellertid ännu betydligt högre än för vanliga VHS-spelare. I augusti lanserade Hitachi sin nya videokamera i Japan. Videokameran lagrar bilderna på DVD-RAM, där skivformatet fysiskt är en aning mindre.

DVD-Audio ersätter knappas CD:n
I tillägg till många olika spännande och högklassiga audioformat på DVD-videoskivorna (Dolby Digital, MPEG audio, och DTS) tävlar två format om att skapa en ny standard för rena audioskivor. Pioneer introducerade de första spelarna i Japan i slutet av 1999. DVD-Audio-specifikationen ger möjlighet till 6 kanaler med betydligt högre kvalitet än vanliga CD-skivor. DVD-Audio tillåter även upp till 99 stillbilder per låt och har stöd för alla de audioformat som finns på DVD-videoskivorna.
I maj 1999 sålde Sony sin första SACD-spelare i Japan. SACD är det tävlande DVD-formatet utvecklat tillsammans med Philips med i princip ännu högre audiokvalitet än DVD-Audio, men med endast traditionella två stereokanaler. Sony har meddelat att målgruppen är seriösa audifiler och att formatet inte är tänkt att ersätta CD.
Frågan är om ens DVD-Audio kan ersätta CD:n, som dessutom med den nya, men bakåt kompatibla HDCD-tekniken erbjuder en audiokvalitet som räcker för de flesta. Spännande nyheter kom i slutet av sommaren från USA. CD-skivor säljs som aldrig förr, trots nerladdningsbar piratmusik i MP3-format på Internet, egna CD-brännare o.s.v.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar